เปิดรายได้ ITNS ก่อนเทรด Mai วันแรก (พรุ่งนี้) 25 ต.ค.

เปิดรายได้ ITNS

เปิดรายได้ ITNS ก่อนเทรด Mai วันแรก (พรุ่งนี้) 25 ต.ค.

บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม เตรียมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (Mai) วันแรก 25 ต.ค.นี้ โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า “ITNS”

เปิดรายได้ ITNS

วันที่ 24 ตุลาคม 2565 บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม เตรียมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (Mai) วันแรก 25 ต.ค.นี้ ด้วยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า “ITNS” โดยบริษัทเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเป็นผู้ออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายและระบบสื่อสารอย่างครบวงจร (System Integrator) พร้อมทั้งจำหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร การให้บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ และการให้เช่าอุปกรณ์

โครงสร้างรายได้ของบริษัท ในปี 2562-2564 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2565 บริษัทมีรายได้รวมมูลค่าเท่ากับ 282.63 ล้านบาท 375.39 ล้านบาท 370.95 ล้านบาท และ 176.05 ล้านบาท ตามลำดับ โดยบริษัทมีรายได้หลักจากการจำหน่ายอุปกรณ์และให้บริการติดตั้ง คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยประมาณร้อยละ 72.64-77.74 ของรายได้รวม และรายได้จากการให้บริการดูแลและบำรุงรักษาระบบภายหลังการขาย

คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยประมาณร้อยละ 18.44-24.91 ของรายได้รวม ในขณะที่รายได้ส่วนที่เหลือมาจากรายได้จากการให้เช่าอุปกรณ์ คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยประมาณร้อยละ 1.30-8.01 ของรายได้รวม